O Mnie

Zbigniew Pelon – artysta, malarz.
Studiował na ASP Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Krakowie i na ASP Wydział Malarstwa i Rzeźby we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł magistra w Pracowni Prof. Piotra Błażejewskiego i Prof. Wojciecha Kaniowskiego.